Poskytujeme kvalitné a profesionálne služby v oblasti geodézie a katastra

  Prevádzky

Máme 4 prevádzky na území 3 krajov

       

  ÚSTREDIE

Bratislava
 • Adresa: Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
 • Telefón: +421 2 448 851 42
 • Mobil: 0918 754 429
 • Fax: +421 2 446 806 72
 • E-mail: geodezia@geodezia-ba.sk

Generálny riaditeľ

 • Meno: Ing. Vladimír Uhlík
 • Adresa: ul. 29. Augusta 36/A, 811 09 Bratislava
 • Telefón: +421 2 448 851 42
 • Fax: +421 2 448 851 42
 • E-mail: uhlik@geodezia-ba.sk

Prevádzkový riaditeľ

 • Meno: Ing. Matej Vagač
 • Adresa: ul. 29. Augusta 36/A, 811 09 Bratislava
 • Telefón: +421 2 448 851 42
 • Fax: +421 2 448 851 42
 • Mobil: +421 905 345 291
 • E-mail: vagac@geodezia-ba.sk, geodezia@geodezia-ba.sk

Útvar ekonomických informácii a financovania

 • Meno: Eva Kuklová
 • Adresa: ul. 29. Augusta 36/A, 811 09 Bratislava
 • Telefón: +421 2 448 851 42
 • Fax: +421 2 448 851 42
 • E-mail: kuklova@geodezia-ba.sk, uctaren@geodezia-ba.sk

Sekretariát

 • Adresa: ul. 29. Augusta 36/A, 811 09 Bratislava
 • Mobil: +421 905 345 295
 • Telefón: +421 2 448 851 42
 • Fax: +421 2 448 851 42
 • E-mail: sekretariat@geodezia-ba.sk

Útvar mzdový a personálny

 • Meno: Eva Kuklová
 • Adresa: ul. 29. Augusta 36/A, 811 09 Bratislava
 • Telefón: +421 2 448 851 42
 • Fax: +421 2 448 851 42
 • E-mail: kuklova@geodezia-ba.sk