Poskytujeme kvalitné a profesionálne služby v oblasti geodézie a katastra

Profil firmy

História

GEODÉZIA Bratislava akciová spoločnosť bola založená 1.5.1992. Vznikla transformáciou Geodézie Bratislava štátny podnik. Jej predchodca Geodézia Bratislava národný podnik bol založený už v roku 1973. Spoločnosť je založená na tradícii, serióznosti, vysokej odbornosti zamestnancov a zodpovednom prístupe ku zákazníkovi.

Čo ponúkame

Hlavným predmetom činnosti je vyhotovovanie geodetických a kartografických prác pre fyzické a právnické osoby. Sme dodávateľom prác pre štátne úrady a ministerstvá. Pracujeme na projektoch, ktoré sú financované z Európskej únie. Vedľajšími činnosťami sú poskytovanie ubytovania vo vlastnom rekreačnom zariadení v Tatranskej Štrbe a prenájom kancelárskych a skladových priestorov vo vlastných budovách v sídlach prevádzok v krajoch a okresoch.

Odborné garancie

Naše práce sú vykonávane a kontrolované pod odborným dohľadom zamestnancov, ktorých odborná spôsobilosť je zaručená oprávneniami overovať výsledky vybraných geodetických a kartografických prác podľa §6 zákona NR SR č.215/1995 Z. z. (autorizovaný geodet a kartograf) a oprávneniami na projektovanie pozemkových úprav podľa §25a zákona SNR č. 330/1191 Zb. (zodpovedný projektant pozemkových úprav).

Súčastnosť

Sme súkromná spoločnosť, bez štátneho vplyvu. Ústredie spoločnosti sídli v Bratislave. Výrobné aktivity sú delegované na 4 výrobné prevádzky. Sídla prevádzok sú na území 3 krajov (Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky). V našej oblasti podnikania sme jednou z najväčších firiem na Slovensku, a to počtom zamestnancov aj územným pokrytím.

Naše aktivity

Zamestnanci našej firmy aktívne pracujú v odborných stavovských organizáciách a to v Komore geodetov a kartografov a Komore pozemkových úprav Slovenskej republiky. Generálny riaditeľ firmy je členom viacerých profesijných a spoločenských organizácií: predseda Zamestnávateľského zväzu geodetov a kartografov, člen Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej repybliky, predseda Komory pozemkových úprav, člen Priemyselnej rady dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave.