Poskytujeme kvalitné a profesionálne služby v oblasti geodézie a katastra

Referencie

Doteraz sme vypracovali 22 projektov PÚ. Z nich je 16 ukončených a zapísaných do KN, rozpracovaných je 6. Informácie a podrobnosti k jednotlivým projektom PÚ nájdete kliknutím na konkrétny názov PÚ.