O nás

Spoločnosť GEODÉZIA UHLÍK s.r.o. bola založená 30.6.2017. Plynule nadväzuje na činnosť spoločnosti GEODÉZIA Bratislava a.s, ktorá pôsobila na trhu geodetických a kartografických prác od roku 1992, resp. od roku 1973. Konateľ spoločnosti bol dlhoročným predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom GEODÉZIA Bratislava a.s.

Naša spoločnosť je založená na tradícii, serióznosti, vysokej odbornosti zamestnancov a zodpovednom prístupe ku zákazníkovi.

Hlavným predmetom našej činnosti je vyhotovovanie geodetických a kartografických prác pre fyzické a právnické osoby v rámci celej SR.

Naše práce sú vykonávane a kontrolované pod odborným dohľadom zamestnancov, ktorých odborná spôsobilosť je zaručená oprávneniami overovať výsledky vybraných geodetických a kartografických prác podľa §6 zákona NR SR č.215/1995 Z. z. (autorizovaný geodet a kartograf v inžinierskej geodézii aj katastri nehnuteľností) a oprávneniami na projektovanie pozemkových úprav podľa §25a zákona SNR č. 330/1191 Zb. (zodpovedný projektant pozemkových úprav).

Konateľ spoločnosti je predsedom a členom viacerých profesijných a spoločenských organizácií:

–          predseda predstavenstva Zamestnávateľského zväzu geodetov a kartografov,

–    člen Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,

–          predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav Slovenskej republiky,

–          člen Priemyselnej rady dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

–          Člen Komory geodetov a kartografov

Aktívne pracuje v legislatívnej oblasti týkajúcej sa geodézie, kartografie a pozemkových úprav.

Je spoluautorom metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav.

Venuje sa  lektorskej činnosti  a školí  širokú odbornú verejnosť v oblasti pozemkových úprav, pozemkového vlastníctva a pozemkového práva v rámci celej SR.