Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679

Je pre nás dôležité, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Preto Vás chceme informovať, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Spoločnosť Geodézia Uhlík s.r.o. kladie dôraz na transparentnosť, bezpečnosť a zákonnosť pri získavaní a používaní osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame rôznymi spôsobmi a na základe rôznych účelov (napr. v rámci pracovnoprávneho vzťahu, pri uzatváraní zmluvného vzťahu, či realizácii oprávnených záujmov). Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Podrobnejšie informácie nájdete v nižšie uvedených dokumentoch:

Ochrana osobných údajov – Klienti, Dodávatelia, Obchodní partneri

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak spraviť odoslaním mailu na uhlik@geodezia-ba.sk, prípadne poštou na našu adresu v kontaktoch.