Oprávnenia

Spoločnosť disponuje týmito oprávneniami:

Oprávnenia na projektovanie Pozemkových úprav: 

Autorizovaný geodet a kartograf: