Pozemkové úpravy

Nástroj na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, revitalizáciu krajiny a rozvoj vidieka

Referencie: 

V uvedených projektoch boli zamestnanci spoločnosti zodpovednými projektantmi pozemkových úprav

 

Ukončené:

 • Veľké Kosihy (okres Komárno): tu
 • Koniarovce (okres Topoľčany): tu
 • Čaka  (okres Levice): tu
 • Malý Báb (okres Nitra): tu 
 • Lontov /okres Levice): tu
 • Rakoľuby /okres Nové Mesto nad Váhom): tu
 • Kočovce (okres Nové Mesto nad Váhom): tu
 • Ďurďové (okres Považská Bystrica): tu
 • Jasenica (okres Považská Bystrica): tu

Rozpracované:

 • Čiližská Radvaň (okres Dunajská Streda)
 • Horná Streda (okres Nové Mesto nad Váhom)
 • Piešťany (okres Piešťany)
 • Benice (okres Liptovský Mikuláš)
 • Stupné (okres Považská Bystrica)
 • Chvojnica (okres Myjava)
 • Geča (okres Košice-okolie)