Poskytujeme kvalitné a profesionálne služby v oblasti geodézie a katastra

  Kde nás nájdete

máme 4 prevádzky na území 3 krajov
(Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky) a centrálu v Bratislave

Kontaktujte nás →

  Zoznam autorizovaných geodetov a kartografov

Meno a priezvisko Oprávnenie
Ing. Vladimír Uhlík C
Ing. Erika Ondrejková A
Ing. Pavol Domin A
Meno a priezvisko Oprávnenie
Ing. Ján Olejník B
Ing. Miroslav Masár A
Ing. Ingrid Nemčeková C

Zoznam zodpovedných projektantov pozemkových úprav

Meno a priezvisko Oprávnenie
Ing. Vladimír Uhlík P
Ing. Beáta Uhlíková P
Ing. Erika Ondrejková P

Ponuka rekreácie v Tatranskej Štrbe

 

Prejsť na rekreáciu →

Ponuka služieb

 • Digitálne technické mapy
 • Geografické informačné systémy
 • Inžinierska geodézia
 • Projekty pozemkových úprav
 • Registre obnovenej evidencie pozemkov
 • Spracovanie banskomeračskej dokumentácie
 • Tvorba základných a účelových banských máp
 • Tvorba dokumentácie pre pamiatkové účely
 • Poradenská činnosť v oblasti geodézie a katastra
 • Geometrické plány
 • Vytyčovanie hraníc pozemkov
 • Geodetické podklady pre projektantov
 • Majetkovoprávne vysporiadanie
 • Vytyčovanie stavieb
 • Kontrolné merania stavieb
 • Porealizačná dokumentácia stavieb
 • Účelové mapovanie

Prečo si vybrať práve nás?

Dlhoročné skúsenosti

na trhu sme už 20 rokov, práce pre štátnu a verejnú správu, pre fyzické aj právnické osoby, na projektoch financovaných EÚ

Profesionálny prístup

sme špecializovaná firma venujúca sa geodetickým prácam

Kvalitné služby

sme 100% súkromná firma na čele ktorej sú geodeti kvalitu garantujú autorizovaní geodeti a kartografi, členovia Komory geodetov a kartografov a zodpovední projektanti pozemkových úprav, členovia Komory pozemkových úprav

Najmodernejšie technológie

používame najnovšiu meračskú techniku - aparatúry GPS(GNSS), univerzálne meracie stanice, digitálne nivelačné prístroje a špecializovanégeodetické softvéry

Celoslovenskú pôsobnosť

máme 5 prevádzok na území 4 krajov (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky) a centrálu v Bratislave

Zaujímavé ceny

zaručujeme optimálny pomer medzi kvalitou a cenou, u nás individuálne možnosť dohody ceny a splátok

Komplexné služby

riadime sa heslom : „vybavíme všetko za Vás“, zabezpečíme právne poradenstvo a služby v oblastipozemkového práva, - zabezpečíme tandem geodet+geológ

Krátke lehoty dodania prác

sme veľká firma schopná skoordinovať práce na akejkoľvek veľkej zákazke, máme na to dostatočný počet pracovníkov

Bonusy

zabezpečíme Vám lacné ubytovanie vo Vysokých Tatrách v našom vlastnom zariadení, garantujeme pri viac objednávkach – nižšiu cenu za každú zákazku

Prejsť na služby →

Sme členmi

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie Komora geodetov a kartografov AZZZ SR Komora pozemkových úprav

Našimi zákazníkmi sú