Poskytujeme kvalitné a profesionálne služby v oblasti geodézie a katastra

JPÚ v Záhorskej Bystrici a Devínskej Novej Vsi