Poskytujeme kvalitné a profesionálne služby v oblasti geodézie a katastra

Objednávka

V prípade záujmu o naše produkty a služby (geodetické práce) vyplnte a pošlite objednávku, ak sa chcete informovať o odporúčaných cenách, môžete si ich pozrieť v priloženom cenníku.

Údaje o objednávateľovi

Údaje ku geodetickým činnostiam

Špecifikácia geodetických prác
KN
LV
HA
PK
M